Degreaser WB 200

Odtłuszczacz powierzchni przed lakierowaniem

 

Zawsze przed szlifowaniem i lakierowaniem należy zmyć powierzchnię używając odtłuszczacza. Zmywanie i odtłuszczanie ma na celu usunięcie zanieczyszczeń, takich jak tłuszcz, olej, wosk, silikon, piasek itp. Pominięcie tego etapu przygotowania powierzchni spowoduje utratę przyczepności systemu lub pęcherzowanie powłoki.

Lesonal Degreaser WB 200 zawiera poniżej 200 g/l LZO i jest odpowiedni do usuwania rozpuszczalnych w wodzie zanieczyszczeń. Zalecany do użycia po oczyszczeniu powierzchni innymi środkami myjącymi/odtłuszczającymi Lesonal.