Karty charakterystyki

Informacje BHP o wszystkich produktach

 

Na tej stronie można wyszukać karty charakterystyki produktów Lesonal zawierające szczegółowe dane o chemicznym składzie prouktu, jego właściwościach fizykochemicznych oraz jego oddziaływaniu na środowisko i zdrowie człowieka z uwzględnieniem bezpiecznego postępowania z produktem. Karty zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym. Dane kontaktowe znajdują się na stronie Kontakt.