Dokumentacja techniczna

Szczegółowe informacje o sposobie użycia produktu

 
{{ dsmodel.resources.wp_TDSSearchFilter_Search }}
 {{ dsmodel.resources.wp_TDSSearchFilter_Loading }}

 

W dokumentacji technicznej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków stosowania i metod aplikacji produktów Lesonal. Informacje te są na bieżąco aktualizowane i odzwierciedlają aktualny stan wiedzy specjalistów w zakresie renowacyjnego lakierowania pojazdów. Zalecamy zapoznanie się z kartą techniczną przed zastosowaniem produktu. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.