Maksymalne wartości

Maksymalne dopuszczalne wartości emisji Lotnych Związków Organicznych (VOC)

 

 

Lesonal oferuje szeroką gamę produktów zgodnych z ograniczeniami emisji Lotnych Związków Organicznych (VOC). W poniższej tabeli podano limity emisji LZO obowiązujące dla poszczególnych grup produktowych od 1 stycznia 2007. Dla wyjaśnienia: LZO obejmuje dowolne związki organiczne o temperaturze początku procesu wrzenia mniejszej lub równej 250ºC przy ciśnieniu 101,3 kPa.

 

Maksymalne wartości LZO w materiałach stosowanych w lakiernictwie renowacyjnym od 1 stycznia 2007 w/g Dyrektywy UE 2004/42/CE

 

Kategoria produktu

Funkcja lub typ

LZO g/l*

A

Przygotowanie:
zmywanie i odtłuszczanie
Zmywanie wstępne
Zmywanie (odtłuszczanie) końcowe

850
200

B

Kity szpachlowe Wszystkie typy

250

C

Podkłady Grunty wytrawiające
Podkłady gruntujące i wypełniające

780
540

D

Lakiery nawierzchniowe Wszystkie typy

420

E

Lakiery specjalne Wszystkie typy

840

 

* g/l w produkcie gotowym do użycia. Za wyjątkiem grupy A zawartość wody w produkcie gotowym do użycia jest wyłączona z obliczania LZO.