Szkolenia

Szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników

 

 

Lesonal oferuje szkolenia techniczne dla lakierników, kolorystów i techników. Uczestnikom pomagamy zidentyfikować indywidualne potrzeby w zakresie szkoleń i dajemy możliwość osiągnięcia realnych korzyści: wyeliminowania błędów popełnianych w trakcie wykonywania prac przygotowawczych lub w trakcie aplikacji lakierów nawierzchniowych, opanowania wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych technologii lakierniczych oraz efektywności wykorzystywania czasu i materiałów w procesie naprawy.

 

Szkolenia w ofercie Lesonal to między innymi:

  1. Techniki profesjonalnej aplikacji lakierów nawierzchniowych jedno- i wielowarstwowych (w oparciu o produkty wykorzystywane w codziennej działalności serwisu lakierniczego)
  2. Profesjonalne przygotowanie podłoża zgodnie z technologią gwarancyjną (praktyczne wykonanie naprawy od początku do końca)
  3. Kurs dobarwiania (teoretyczny i praktyczny połączony ze sprawdzeniem umiejętności postrzegania i określania koloru)

Wszystkie oferowane szkolenia są realizowane w dwu lub trzydniowych sesjach i składają się z części teoretycznej oraz szeroko rozbudowanej części praktycznej.