Autoprep Pretreatment Wipes

Autoprep Pretreatment Wipes

Gotowe do użycia, nasączone ściereczki do wstępnego przygotowywania powierzchni metalowych. Zapewniają doskonałą przyczepność oraz ochronę przed korozją.